วันที่ 22 พฤศจิกายน 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว
Header-ad160x600
Header-ad160x600

“สพม.25” จัดงาน”เสี่ยวสะท้านโลก”นำร่องพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Header-ad160x600
Header-ad160x600

“สพม.25” จัดงาน”เสี่ยวสะท้านโลก”นำร่องพัฒนาคุณภาพการศึกษา


สพม.25 จัดงานมหกรรมแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยนวัตกรรมเสี่ยวโมเดล (SIAO MODEL) แสดงผลงานโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ในจุดเน้นด้านต่างๆ ต่อยอดขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วย

นวัตกรรมเสี่ยวโมเดล (SIAO MODEL) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 (ขอนแก่น) นายเสด็จ ทะยะราช รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.อนุศาสตร์ สอนศีลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายวสันต์ สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัด สพม.25 ร่วมงานครั้งนี้กว่า 2 ,000 คน


ดร.อดิศักดิ์ ผอ.สพม.25 ขอนแก่น กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561ที่ผ่านมา สพม.25 (ขอนแก่น) โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการศึกษาทุกภาคส่วน ได้ร่วมระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้นำนวัตกรรมเสี่ยวโมเดล “SIAO MODEL” มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้จุดเน้น 6 จุด คือ 1.ด้านการประกันคุณภาพ 2.ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3.ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการถึงบริการทางการศึกษา 4.ด้านทักษะภาษา 5.ด้านทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 6.ด้านทักษะชีวิต นำร่องขยายผลให้เป็นรูปธรรม


นายสุรศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (สพฐ. )กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยนวัตกรรมเสี่ยวโมเดล (SIAO MODEL) ในครั้งนี้ต้องถือเป็นประวัติศาตร์เท่าที่เคยมีมา ที่มีการมอบโล่และรางวัลมากมาย ถึง 400 รางวัล นั่นแสดงว่า ภาพความสำเร็จของ สพม.25 ในครั้งนี้ อันเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนและของทุกโรงเรียน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาจึงเกิดภาพความสำเร็จในวันนี้และครั้งนี้ จึงขอชื่นชมกับความสำเร็จของ สพม.25 โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมเสี่ยวโมเดล (SIAO MODEL) ไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและต่อยอดการศึกษาในอนาคต.

166 total views, 1 views today

Header-ad160x600
Header-ad160x600

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Header-ad160x600
Header-ad160x600