วันที่ 22 ตุลาคม 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว
Header-ad160x600
Header-ad160x600

“ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้”คณะแพทย์ มข. เตรียมจัดงาน “วันศรีนครินทร์”

Header-ad160x600
Header-ad160x600

“ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้”คณะแพทย์ มข. เตรียมจัดงาน “วันศรีนครินทร์”


คณะแพทย์ มข. เตรียมจัดงาน “วันศรีนครินทร์” Hope and Help : ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ ระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีรายได้น้อย และค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ที่จะเบิกได้ ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมเพิ่มช่องทางการบริจาคผ่านมือถือเพื่อความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา และชมการถ่ายทอดสดรายการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 62 ผ่านทีวีช่อง NBT


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุน นายวิทูร สุริยวนากุล ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุนฯ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนองค์กรเอกชน นายประยูร อังศนันท์ รองประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดหาทุนสมทบ กองทุนวันศรีนครินทร์ และ ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน “วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2562” ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้
นายอภิสิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน สมทบ กองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า ตลอดปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการบริจาคเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมบริจาคเพื่อกองทุนฯ ซึ่งถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่จริงๆ ที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้เขาคลายทุกข์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้คลายกังวล ทั้งกายและใจ อีกทั้งผู้บริจาครายใหม่ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และหวังว่าการจัดงานครั้งนี้คงจะเป็นอีกปีที่เราจะได้รับความสำเร็จของการจัดงาน


ด้านนายจิระวุฒิ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด รองประธานฝ่ายจัดหาทุน ภาคองค์กรเอกชน กล่าวว่า คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ได้ช่วยเชิญชวนในกลุ่มนักธุรกิจ หอการค้าจังหวัดต่างๆ ผู้ประกอบการ องค์กรจีน องค์กรเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายรอบเขตภูมิภาค ร่วมกันบริจาค สมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร์ฯ “ในครั้งนี้


ส่วนนายวิทูร ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ กล่าวว่า ในปี 2562 นี้ได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน และเข้ามาดูระบบการรับบริจาคผ่านช่องทางเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคนบริจาค และเป็นการให้คนเข้าถึงการบริจาคได้มากขึ้น อาทิ แอปพลิเคชั่น SMS พร้อมได้ประสานงานทางระบบเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มช่องทางในการบริจาคครั้งนี้ ซึ่งบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) ( บจม.กสท โทรคมนาคม ) ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อแบรนด์ “My” ได้ดำเนินการเปิดให้ผู้ใช้บริการทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน ได้ให้ความอนุเคราะห์การรับบริจาคเงินด้วยระบบ USSD ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผู้บริจาคสามารถบริจาคสมทบ กองทุนวันศรีนครินทร์ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยกดหมายเลข USSD *948*3688*100# กด1ครั้ง เป็นการบริจาค 100 บาท โดยเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคม 2562

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.)

รศ.นพ.ชาญชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และอธิการบดี มข. กล่าวว่า ในการแถลงข่าวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า พร้อมแนวทางการจัดหาทุนสิทธิประโยชน์ ซึ่งปีนี้มีรูปแบบการจัดงานภายใต้ แนวคิด “Hope and Help: ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาค สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ สองเท่า ด้วย และผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของกองทุน พร้อมผู้จัดงานจะได้เรียนเชิญท่าน เข้าร่วมพิธีมอบบริจาคเงินสดในรายการพิเศษทางโทรทัศน์ สำหรับ ผู้บริจาคที่มียอดบริจาค 2 ล้านบาท ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะทำป้ายชื่อติดหน้าห้องพิเศษ ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จะได้ดำเนินการจัดทำป้ายพิเศษเดี่ยวให้ตามระเบียบของกองทุนต่อไป”


รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่าจึงอยากขอร่วมส่งต่อความหวังและสร้างพลังใจกับเพื่อนมนุษย์ได้ที่ บัญชีธนาคารกองทุนวันศรีนครินทร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาสโมสร เลขที่ 411-0-95111-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาม.ขอนแก่น เลขที่ 551-2-93970-3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ขอนแก่น เลขที่ 438-1-12345-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา ม.ขอนแก่น เลขที่ 549-2-07788-9 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้โทรศัพท์ (043) 363 688 และ (043) 363 130 ทุกวัน เวลาราชการ ทั้งนี้ ท่านที่บริจาคผ่านบัญชีธนาคารและประสงค์จะรับใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีให้ส่ง หลักฐานการโอนเงิน (Pay in slip) พร้อมแนบชื่อ-สกุล ที่ใช้ในการออกใบเสร็จ เบอร์ติดต่อกลับ และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ ช่องทาง ดังนี้ 1. e -mail : SWF@KKU.AC.TH 2. FAX .043-363345.

172 total views, 1 views today

Header-ad160x600
Header-ad160x600

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Header-ad160x600
Header-ad160x600