วันที่ 22 ตุลาคม 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว
Header-ad160x600
Header-ad160x600

ด่วน! ศาลชุมแพบังคับคดี “สั่งรื้อถอน สำนักพระชัยชนะ ภายใน 30 วัน” หวังปาฏิหารย์ยื้อเวลารื้อถอนออกไป

Header-ad160x600
Header-ad160x600

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 พระชัยชนะ ภูริญาโณหรือศรีเมืองแก่น ได้รับหมายของศาลจังหวัดชุมแพ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 คดีความอาญา ที่พนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ เป็นโจทก์ ฟ้อง “พระชัยชนะ หรือ ชัยชนะ ภูริญาโณ หรือศรีเมืองแก่น” จำเลย ตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลจังหวัดชุมแพ ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.162 5/2561 คดีหมายเลขแดงที่อ. 207 / 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2562 ที่บังคับให้จำเลยคนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารออกจากที่ดิน และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ในที่ดินที่เข้ายึดครองครอบครอง ให้พระชัยชนะ ศรีเมืองแก่น จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษา หรือคำสั่งที่กล่าวแล้วภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำบังคับนี้เป็นต้นไป ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำบังคับภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขัง ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งจะครบกำหนดรือถอนภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

สืบเนื่องจาก พระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโน กล่าวว่าอยู่ในระหว่างตัดสินใจในการยื่นคำร้องว่าจะอุทรณ์หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล โดยได้ทำหนังสือของสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดอนหันโนนหินแห่ หมู่ 9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เรื่องขอขยายเวลาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายออกจากที่ดินที่เข้ายึดครอง เจริญพรท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดชุมแพเนื่องด้วยคำสั่งพนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ มีคำสั่งบังคับให้พระอาจารย์ชัยชนะภูริญาโณออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เข้ายึดครอบครองภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับคำบังคับของพนักงานอัยการจังหวัดชุมแพดังนั้นอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยชนะภูริญาโณจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์และเมตตาจากผู้พิพากษาศาลชั้นต้น เพราะด้วยมีเหตุจำเป็นอันขัดต่อการรื้อถอนและการย้ายออกจากพื้นที่ตามคำบังคับดังกล่าวดังต่อไปนี้ 1. เป็นช่วงที่ใกล้ถึงไตรมาสเข้าพรรษาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 พระอาจารย์ชัยชนะภูริญาโณและคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 29 มกราคม 2562 3. ญาติติธรรมผู้มีจิตศรัทธาได้เป็นเจ้าภาพของหน่วยงานทอดกฐินมหากฐินในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดซื้อที่ดินหลังจากพระอาจารย์รับผ้ากฐินสิทธิ์ตามกฎพระธรรมวินัยซึ่งพระภิกษุสงฆ์ต้องกลายเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันดังนั้นจึงขอขยายเวลาในการรื้อถอนและย้ายออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเรียนมายังท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ พร้อมคณะได้โปรดพิจารณาแล้วแต่เห็นสมควรขอเจริญพรพระอาจารย์ชัยชนะภูริญาโณ

นายทรงศักดิ์ ประโพธิ์ทัง อายุ 43 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่บ้านเลขที่ 44/2 ม.15 ต.โนนสะอาดอ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น กล่าวว่าตามที่หนังสือสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เลขรับที่ 0526 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 หนังสือออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด ถนนมะลิวัลย์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก. 82901/281 ลงวันที่ 24 เมษายน 2512 เรื่องขอให้อัยการจังหวัดชุมแพยื่นออกหมายบังคับคดีที่ศาลจังหวัดชุมแพ เพื่อนำส่งสำนักงานบังคับคดีสาขาชุมแพเรียนพนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ

พระชัยชนะ ภูริญาโณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาคำพิพากษาศาลจังหวัดชุมแพ 1 ชุด 2. บันทึกการตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะประจำวันของหมู่บ้านจำนวน 1 ชุดหลังจากมีคำตัดสินคดีของศาลจ.ชุมแพ 3 .รูปภาพการบุกรุกเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2562 จำนวน 1 ชุด
ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.162 5/2561 คดีหมายเลขแดงที่อ. 207 / 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2562 ความอาญาระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ โจทก์ กับพระชัยชนะหรือนายชัยชนะ ภูริญาโณหรือศรีเมืองแก่น จำเลยเรื่องทำให้เสียทรัพย์สาธารณะความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดินนั้น

ซึ่งคดีได้ครบระยะเวลาอุทธรณ์ 30 วันแล้วหลังจากดูศาลตัดสินคดีความของจำเลย เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จึงขอให้สำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพยื่นขอออกหมายบังคับคดี ที่ศาลจังหวัดชุมแพเพื่อให้สำนักงานบังคับคดีสาขา จังหวัดชุมแพ ได้ออกหมายบังคับคดีเรื่องการขับไล่ให้ จำเลย คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารออกจากที่ดิน และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เข้ายึดครอง ต่อไป ลงชื่อพันจ่าเอกกฤษฏิ์ หาญวงษ์ษา นายกเทศมนตรีตำบล โนนสะอาด ลงนามดำเนินการตามเสนอ นายพิทักษ์ คำวชิรพิทักษ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดชุมแพ

115 total views, 1 views today

Header-ad160x600
Header-ad160x600

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Header-ad160x600
Header-ad160x600