วันที่ 23 ตุลาคม 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว
Header-ad160x600
Header-ad160x600

ขอนแก่นจัดใหญ่! “วันลูกเสือแห่งชาติ ” ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมงานเรือนหมื่น

Header-ad160x600
Header-ad160x600

ขอนแก่นจัดใหญ่! “วันลูกเสือแห่งชาติ ” ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมงานเรือนหมื่น


เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด การจัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นโดยมี ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและพี่น้องลูกเสือทุกหมู่เหล่า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายปานทอง รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าจากคำกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นในนามคณะกรรมการจัดงานและพี่น้องลูกเสือจังหวัดขอนแก่นจะเห็นได้ว่าการที่พี่น้องลูกเสือมาร่วมจัดงานในวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติตลอดทั้งวิวัฒนาการของลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ประกอบคุณงามความดีจนได้รับรางวัลเกียรติยศและฝึกอบรมพัฒนาตนเองจนได้รับวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้นสำหรับคำปฏิญาณที่ท่านให้ไว้นั้นขอให้ท่านได้ยึดมั่นถือปฏิบัติเป็นมงคลชีวิตต่อท่านเองและเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบไป


ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กล่าวว่าในนามคณะกรรมการจัดงานและพี่น้องลูกเสือทั้งปวงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นได้สนองเจตนารมณ์และพัฒนาการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา สรุปดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ขั้นความรู้เบื้องต้นขั้นความรู้ชั้นสูงและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมท่านหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมขั้น ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม 2. การส่งเสริมกิจกรรมทางลูกเสือได้แก่การเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับกิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมการชุมนุมลูกเสือการประกวดระเบียบแถวการรายงานเสนอขอรับเครื่องหมายผู้ทำคุณประโยชน์ทางลูกเสือ 3. การพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือแก่นนคร ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 129 ไร่ สามารถใช้ได้ตลอดปี 4 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนได้นำวิชาลูกเสือไปใช้ในการพัฒนา เรียนและนำลูกเสือประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยพร้อมเพียงกัน


ดร.ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวอีกว่ามีผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ผ่านการอบรมได้รับวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น สมควรได้รับเกียรติบัตร รับมอบ รางวัลและ และประดับเครื่องหมายจากท่านประธานและสมควรขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เช่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จัดลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมบนอัศจรรย์และกองลูกเสือทุก โรงเรียนทุกสังกัดที่นำลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมสวนสนาม เช่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นอนุเคราะห์เครื่องเสียงโรงเรียนสนามบินขอนแก่น ตกแต่งสถานที่และปฏิคม โรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อยากสนับสนุนวงดุริยางค์หน่วยงานอื่น ที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ .

373 total views, 1 views today

Header-ad160x600
Header-ad160x600

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Header-ad160x600
Header-ad160x600