วันที่ 22 ตุลาคม 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว
Header-ad160x600
Header-ad160x600

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคอีสาน

Header-ad160x600
Header-ad160x600

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคอีสาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 13และ เขต 14 และดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 และเขต 12 เป็นประธานร่วมการประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อทำความเข้าใจพร้อมชี้แจง ในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ให้กับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน และเพื่อให้การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับภาค สามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกร และให้ความเหลื่อมล้ำของรายได้ในภาคเกษตรลดลง


โดยการทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง 5 กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน จัดทำแผนและเสนอแผนของกลุ่มจังหวัด ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ นโยบายรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน”

48 total views, 1 views today

Header-ad160x600
Header-ad160x600

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Header-ad160x600
Header-ad160x600