วันที่ 22 ตุลาคม 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว
Header-ad160x600
Header-ad160x600

ขอนแก่น สืบสานประเพณี “ลงแขกดำนา วิถีไทย วิถีพุทธ”

Header-ad160x600
Header-ad160x600

ขอนแก่น สืบสานประเพณี “ลงแขกดำนา วิถีไทย วิถีพุทธ”

นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ (นายอำเภอเมืองขอนแก่น)

“ประเพณีลงแขก”กำลังจะกลายเป็นตำนาน เมื่อวิถีชีวิตชาวนาอีสานเปลี่ยนไปในอดีตถึงฤดูกาลทำนา ชาวนาจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนช่วยกันปักดำ โดยไม่มีค่าจ้าง แต่ปัจจุบันลูกหลานหนีเข้าโรงงาน-เป็นลูกจ้างเถ้าแก่ ทำให้แรงงานในนาขาดแคลนอย่างหนัก ชาวอรีสานเกรงว่าประเพณีดังกล่าวจะสูญหาย จึงได้ฟื้นฟูประเพณีลงแขกดำนาขึ้นมา หลังฝนตกติดต่อกัน ทำให้มีน้ำทำนา


เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่บ้านทองหลาง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย “ลงแขกดำนา วิถีไทย วิถีพุทธ” เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย การลงแขกดำนาของบรรพบุรุษ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน รุ่นใหม่ได้มีความภาคภูมิใจในวิถีไทย สร้างความสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุ ชุมชน และหน่วยงานที่งภาครัฐและเอกชน เป็นการอนุรักษ์ข้าวยึดถือเกษตรแบบพอเพียง โดยมีชมรมผู้สูงอายุบ้านทองหลาง และชาวบ้านในตำบลบ้านหว้าเข้าร่วมลงแขกดำนาประมาณ 250 คน


นายฉัตรชัย นอภ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันนี้การลงแขกดำนาของชาวนาตามหมู่บ้านต่าง ๆ จะหาดูได้ยาก และนับวันจะกลายเป็นตำนานไป หากทุกคนไม่เห็นคุณค่าความสำคัญในการสืบสานประเพณีดังกล่าวไว้ให้ลูกหลานได้เห็น ซึ่งการจัดกิจกรรมลงแขกดำนาในวันนี้ก็เพื่อต้องการร่วมสืบประเพณีไทยดั้งเดิมของไทยให้คนรุ่นใหม่ในสังคมได้เห็นภาพวิถีชีวิตชาวนาในอดีตที่มีความรัก ความผูกพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีเงินค่าจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องจากประเพณีนี้ และยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาร่วมฟื้นฟูประเพณีลงแขกไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยยุค Digital

พระครูสังฆรักษ์นรสิงห์ ธัมมธโร

ด้านพระครูสังฆรักษ์นรสิงห์ ธัมมธโร เจ้าอาวาสวัดตระคลองสีผึ้ง เจ้าคณะตำบลบ้านหว้า ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมาเป้นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดกิจกรรมวันนี้กล่าวว่า ในอดีตนั้นเมื่อถึงช่วงฤดูทำนา เพื่อนบ้านชาวนาด้วยกันจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยกันดำนา หรือ เกี่ยวข้าว ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนแล้วเสร็จทุกครัวเรือน โดยไม่มีค่าจ้าง อย่างมากเจ้าของที่นาก็นึ่งข้าว ทำอาหารมื้อกลางวันเลี้ยงดูเป็นการตอบแทนน้ำใจ การลงแขกเกี่ยวข้าวถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สะท้อนให้เห็นความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคมชนบท ทั้งยังเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย


พระครูสังฆรักษ์นรสิงห์ ธัมมธโร กล่าวอีกว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป คนหนุ่มสาววัยแรงงานในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านไปทำงานโรงงานกันเกือบหมด ส่วนลูกหลานที่พอเหลืออยู่ก็เข้าเป็นพนักงานตามบริษัทห้างร้านในเมือง จะลาก็ยาก ลานานหลายวันนายจ้างก็จะไล่ออก จะเหลือแต่พ่อแม่ อายุก็มากแล้วทำนาเกี่ยวข้าวเพียงลำพัง ลูกหลานก็จะส่งเงินให้จ้างแรงงานช่วยเกี่ยวข้าวแทน แต่ก็ไม่ได้หากันง่ายๆ บางปีต้องรอคิวจ้างกันนานเป็นสัปดาห์ ค่าแรงก็สูงไม่ต่ำกว่า 300-350 บาทต่อคนต่อวัน ชาวนาหลายคนจึงเลือกที่จะทำนาหว่าน เพราะไม่ต้องจ้างแรงงาน จนทำให้วิถีการดำนาแทบจะไม่มีให้เห็นในปัจจุบันนี้.

61 total views, 1 views today

Header-ad160x600
Header-ad160x600

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Header-ad160x600
Header-ad160x600