วันที่ 19 กันยายน 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว
Header-ad160x600
Header-ad160x600

ขอนแก่น!วิกฤติหนัก”ประกาศพื้นที่พิบัติภัยแล้ง” เกือบทั้งจังหวัด

Header-ad160x600
Header-ad160x600

ขอนแก่น!วิกฤติหนัก”ประกาศพื้นที่พิบัติภัยแล้ง” เกือบทั้งจังหวัด


ขอนแก่นประกาศภัยแล้ง จากภาวะฝนทิ้งช่วงและฝนแล้งแล้วจำนวน 24 อำเภอ จากทั้งหมด 26 อำเภอ เปิดทางใช้งบฉุกเฉินตามอำนาจของ ผวจ.ขอนแก่น พร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย เฉพาะพื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว 1.5 ล้านไร่ ประเมินความเสียหายรวม 436 ล้านบาท


รายงานข่าวแจ้งว่า จากภาวะฝนทิ้งช่วงนานร่วม 3 เดือนส่งผลให้ ณ ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอย่างหนักแล้ว 24 อำเภอ 175 ตำบล 1,932 หมู่บ้าน 158,100 ครัวเรือน โดยพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,567,720 ไร่ ปศุสัตว์ 12,361 ตัว ประมง 50 บ่อ และหากยังไม่มีฝนตกลงมา ความเสียหายจากภาวะแล้งจะขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น


ล่าสุดวันที่10 ส.ค. ที่ ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งได้ทันท่วงทีและเป็นไปด้วยความรอบคอบ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการาชจังหวัด วงเงิน 20 ล้านบาท จึงได้เชิญคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.ขอนแก่น มาประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ เรียบร้อยแล้ว


ด้านนายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศให้มีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จากภาวะฝนทิ้งช่วง รวม 24 อำเภอจากทั้งหมด 26 อำเภอ ทั้งหมดเริ่มขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ๆอยู่นอกเขตชลประทาน พบว่านาข้าวของเกษตรกรเริ่มยืนต้นตาย เนื่องจากขาดแคลนน้ำในการหล่อเลี้ยง
ดังนั้นจังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วทั้งหมด 24 อำเภอ รวม 173 ตำบล 1,962 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ประสบภัย 159,052 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 436 ล้านบาท ส่วน 2 อำเภอที่ยังไม่ประกาศคือ อ.บ้านฝาง และ อ.หนองเรือ โดยทางจังหวัดได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอร่วมทำการตรวจสอบความเสียหายจริงของแต่ละหมู่บ้านและแต่ละตำบล ซึ่งขณะนี้มีรายงานนาข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 1,500,000 ไร่


นายสุเทพ กล่าวด้วยว่าในส่วนของอำเภอหนองนาคำ ซึ่งเป็นอำเภอที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานที่สุด จนถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 1 เดือนแล้ว ซึ่งทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ และต่อเนื่องตลอดทั้ง 24 ชม. อย่างไรก็ตามสำหรับการประกาศดังกล่าวนั้น จะต้องระบุเป็นหมู่บ้าน และมีเกณฑ์ในการวัด เพื่อประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง คือ จะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝนไม่ตกลงมา ไม่ต่ำกว่า 15 วัน การสำรวจจนนำมาสู่การประกาศดังกล่าวนี้ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบ เพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ดังนั้น นายอำเภอ เกษตรอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จึงต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงความเสียหายในแต่ละหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ข้อเท็จจริงมีมากน้อยขนาดไหน เพราะรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือจ่ายค่าชดเชย นาข้าวในอัตรา 1,113 บาทต่อไร่
อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรหรือประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามเงื่อนไขดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาข้าวเสียหายจากภาวะภัยแล้ง (ฝนทิ้งช่วง) ตามระเบียบที่ทางการกำหนดไว้เท่านั้น

26 total views, 1 views today

Header-ad160x600
Header-ad160x600

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Header-ad160x600
Header-ad160x600