วันที่ 19 กันยายน 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว
Header-ad160x600
Header-ad160x600

กรมที่ดิน”ขอนแก่น ยกระดับมาตรฐานการรังวัดสู่สากล พร้อมก้าวสู่เมืองแห่งสมาร์ทซิตี้

Header-ad160x600
Header-ad160x600

ขอนแก่นร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ ยกระดับมาตรฐานการรังวัดสู่สากล ผลงานเป็นอันดับ 1 ของประเทศ แก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ยืดเยื้อ นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และประชาธิปไตยชุมชนควบคู่กับการรังวัด


เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่หอประชุมอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น นายประสูตร หอมบรรเทิง นอภ .แวงน้อย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีนายประสพโชค ปิยโชติสุกิจ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขต 12 นายนิติรัฐ ไชยศรี ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ตุ้งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาแวงน้อย เจ้าหน้าที่ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน -ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลแวงน้อย ตำบลก้านเหลือง จำนวนกว่า 300 คน ร่วมพิธี

นายนิติรัฐ ไชยศรี

นายนิติรัฐ ผอ.ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน ที่ได้มีการรังวัดไว้นานแล้ว การครอบครองที่ดินกับหลักฐานแผนที่ไม่ตรงกัน เนื่องจากการรังวัดในขณะนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานทำให้มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ กรมที่ดินจึงได้นำเทคโนโลยีการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ ให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขตหรือแนวเขตที่ดินในกรณีสูญหายถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีการรังวัดที่ทันสมัยมีความละเอียดถูกต้องสูงตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จุดเด่นสามารถรับสัญญาณและประมวลผลจากดาวเทียมนำหนได้ทุกระบบ มีความถูกต้องแม่นยำสูง สะดวกรวดเร็วได้ค่าพิกัดในทันที ประโยชน์ที่จะได้รับเกี่ยวกับที่ดิน รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดสามารถตรวจสอบได้ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการรังวัดที่ดิน ลดงบประมาณและค่าใช้จ่ายของรัฐในการรังวัดเส้นโครงหมุดหลักฐานแผนที่ เพิ่มความเชื่อถือแก่ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน ค่าพิกัดที่ทั้งหมดได้เชื่อมโยงกัน

นายนิติรัฐ กล่าวอีกว่าการรังวัดด้วยระบบ” RTK GNSS Network” ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจและทำแผนที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสาขาต่างๆเช่น การคมมนาคมขนส่ง การสำรวจเพื่อการก่อสร้างการเกษตรอัจฉริยะการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติการโยธาธิการและผังเมืองการตรวจวัดสภาพอากาศและการติดตามความเคลื่อน ตัวของเปลือกโลก เป็นต้น ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการนำนโยบายแห่งรัฐสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการรังวัดสู่สากลรองรับการพัฒนานครขอนแก่นสู่สมาร์ทซิตี้ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิในที่ดิน ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินให้ยุติด้วยดี


ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 10 สายสำรวจ เข้าดำเนินการในท้องที่อำเภอชุมแพ มัญจาคีรี แวงน้อย และโคกโพธิ์ไชย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562 มีเป้าหมาย 8,000 แปลง ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 5,419 แปลง แจกโฉนดถึงมือประชาชนแล้ว 2,024 แปลง(ผลงาน ณ 30 เม.ย.62) มีผลงานเป็นอันดับ 1 ของประเทศ


“นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาของชาวบ้านตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย ที่เรียกร้องให้ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ที่ยืดเยื้อมากว่าสิบปี มีการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และประชาธิปไตยชุมชนควบคู่กับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อยุติข้อขัดแย้ง” นายนิติรัฐ กล่าวในที่สุด.

233 total views, 1 views today

Header-ad160x600
Header-ad160x600

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Header-ad160x600
Header-ad160x600