วันที่ 22 ตุลาคม 2019

FLYNEWS HD ครบเครื่อง เรื่องข่าว
Header-ad160x600
Header-ad160x600

สพป.ขอนแก่น จัดเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล ครั้งที่1 เพื่อน้องนักเรียน ประสบอุบัติภัย

Header-ad160x600
Header-ad160x600

 สพป.ขอนแก่น จัดเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล ครั้งที่1 เพื่อน้องนักเรียน ประสบอุบัติภัย


เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 22 พ.ค. ที่ บริเวณด้านหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่นเขต 1 เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขัน เดิน -วิ่ง การกุศล สพป. ขอนแก่นเขต 1 มินิมาราธอน เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 โดยมีนายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย ดร.ศิริกุล นามศิริ นายเสด็จ ทะยะราช ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม ดร.วิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น นายนิเทศก์ แสงสีเรือง ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ผอ.รร.โนนสังวิทยาคาร ) นายสมพงษ์ บุญนาม รก.ผู้อำนวยการ รร. สนามบิน นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผอ.รร.บ้านม่วง นายไวยกรณ์ ยะนะโชติ ผอ.รร.บึงเนียมไคร่นุ่นท่าหิน นายประสาท พิมพ์สุข ผอ.รร.บ้านโนนม่วงในฐานะเลขานุการชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะผู้บริหาร และครู ร่วมงาน แถลงข่าวกว่า 200 คน

ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ (ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่นเขต 1)

ดร.ภูมิพัทธ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1 กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมเดิน -วิ่งการ กุศล สพป.ขอนแก่นเขต 1 มินิมาราธอน เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 โดยโครงการนี้คือสืบเนื่องมาจากในแต่ละปีได้เกิดอุบัติภัย ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุกับเด็กนักเรียนในสังกัด ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีไฟไหม้บ้านนักเรียน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน และทุกครั้งที่เกิดอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุ จะมีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยเฉพาะครอบครัวของเด็กเป็นประจำ ทำให้คณะคุณครู รวมทั้งบุคลากรและนักเรียนช่วยระดมทุน เพื่อที่จะหาเงินมาสร้างบ้านให้กับเด็ก ซึ่งปีที่แล้วมีจำนวน 5 ที่ครอบครัวนักเรียน ด้วยการช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย ด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงสร้างบ้านให้ ในแต่ละจำนวนเงินก็ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท


โดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะครู ตลอดจนผู้ปกครอง จากต่างจังหวัด แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลครอบครัว ผู้ประสบภัย จึงได้เกิดการพูดคุยกันว่าในทีมของผู้บริหารเขต ว่าถ้าหากมีการหาทุน เพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของเด็กอนาคตก็คงจะเป็นการดี นี่คือที่มา ดังนั้นเนื่องจากกระแส ชนิดของการออกกำลังกาย การวิ่งกำลังมาแรง ดังนั้นจึงมีความคิดว่าถ้าหากเราจะจัดกิจกรรมออกกำลังกาย แล้วได้กุศล พร้อมจึงเป็นกิจกรรมและเป็นที่มาของโครงการเดิน -วิ่ง การกุศล สพป.ขอนแก่น เขต 1 มินิมาราธอน ซึ่งจัดวิ่งในวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.62 ณ บริเวณบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหัวเรือใหญ่ คือชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2 และคณะครู ส่วนสำนักงานเขต ฯ เป็นเพียงที่ปรึกษาโครงการ

นายนิเทศก์ แสงสีเรือง ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 (ผอ.รร.โนนสังวิทยาคาร )

นายนิเทศก์ ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.เมืองขอนแก่น อ.บ้านฝาง อำเภอพระยืน มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดจำนวน 156 โรงเรียนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 24,586 คน โรงเรียนประถมศึกษา และเด็กนักเรียนในสังกัดส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ชนบท ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจนบิดา มารดาต้องทำงานต่างจังหวัดจึงให้บุตรหลานอยู่กับปู่ย่า ตายาย การดูแลบุตรหลานไม่ทั่วถึงบ้านพักอาศัยมีสภาพค่อนข้างเก่า ไม่แข็งแรง เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประสบภัยพิบัติหลายราย และในต่างจังหวัดก็มีเป็นจำนวนมาก


นายนิเทศก์ กล่าวอีกว่า ซึ่งในแต่ละครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือทางด้านทรัพย์สิน สิ่งของเพื่อเป็นการดำรงชีพชั่วคราว ดังนั้นชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเด็กและครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบภัย ภายใต้ชื่อโครงการการจัดแข่งขันเดิน -วิ่ง การกุศล สพป.ขอนแก่นเขต 1 มินิมาราธอนครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือเด็กผู้ประสบภัยในครั้งนี้

นายประสาท พิมพ์สุข ( ผอ.รร.บ้านโนนม่วง )

ด้านนายประสาท เลขานุการชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า สำหรับระยะทางแข่งขัน มี 2 ประเภทคือวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอนระยะ 11.5 กิโลเมตร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ ณ.สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายน 2562 สมัครเพิ่มเติมอาจไม่รับเสื้อตามขนาดเสื้อไซด์ที่ต้องการ สำหรับจุด start finish กำหนดที่ตรงหอศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562


นายประสาท กล่าวอีกว่า สำหรับการสมัครเข้าร่วมการวิ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 1 มินิมาราธอน เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 นั้นเพื่อขอสนับสนุนแรงใจจากทุกๆท่านคน 300 บาท รวมทั้งเสื้อ ใส่วิ่ง โดยประเภทนักเรียนค่าสมัคร 50 บาท สมัครประเภท VIP ขอการสนับสนุนอยู่ที่ 1,000 บาท จะได้รับเป็นเสื้อคอโปโล ส่วนการสมัครวิ่งระยะ 18 กิโลเมตร ราคา 400 บาท ซึ่งในตอนนี้การสมัครออนไลน์ เราปิดการรับสมัครเพราะว่าเต็ม คาดการณ์ว่านักวิ่งในครั้งนี้ก็อยู่ประมาณ 4,000 คน โดยมีถ้วยรางวัลให้ และเหรียญรางวัลให้สำหรับท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัย ทุกท่าน.

106 total views, 1 views today

Header-ad160x600
Header-ad160x600

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Header-ad160x600
Header-ad160x600